سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
پایه عکاسی مونوپاد
بارالها! با رحمت خود که با آن، همه نیکی هارا برای اولیائت گِرد آورده ای و با آن، بدی ها را از دوستانت دور ساخته ای، مرا دریاب . [امام صادق علیه السلام]